Grundvattennivåer

I stora delar av Sverige är det låga grundvattennivåer. Anledningen är att det inte har regnat och snöat tillräckligt för att magasinen i marken ska fyllas på ordentligt.

I Enköping tar vi det mesta kommunala vattnet från grundvattnet. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Använder vi grundvatten i Enköping?

​Ja, vi tar vattnet från grundvattnet. Eftersom många myndigheter varnar för låga grundvattennivåer i hela området behöver vi också spara på vattnet.  

Hur ser grundvattennivån ut i Enköping?

Enligt SGU:s karta över grundvattennivåerna har hela området runt hela Enköping nivåer som ligger mycket under de normala. Därför behöver vi alla minska vår vattenförbrukning.

Varför har inte Enköpings kommunala vattentäkt så låga vattennivåer?

​Eftersom vårt vatten är lagrat i en ås är det ett rätt stort magasin med vatten. Även om vi inte har någon direkt vattenbrist är det viktigt att vi hjälps åt att spara på vattnet. Då kan vi undvika att det blir vattenbrist längre fram.

Fördjupning