Grundvattennivåer

I stora delar av Sverige är det låga grundvattennivåer. Anledningen är att det inte har regnat och snöat tillräckligt för att magasinen i marken ska fyllas på ordentligt.

I Enköping tar vi det mesta kommunala vattnet från grundvattnet. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Är det förbjudet att vattna?

Nej, det är inte förbjudet att vattna. Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet för att det inte ska behöva bli förbjudet att vattna.

Varför fortsätter kommunen att vattna i parkerna?

​Vi vattnar ungefär hälften så mycket som vi brukar i parkerna. Vi kan inte vattna mindre än så om vi ska hålla växterna vid liv. Parker och träd är viktiga att bevara av många olika anledningar. De hjälper exempelvis till att sänka temperaturen vid värmeböljor. De minskar också luftföroreningar och dämpar buller.

Vad händer om vattnet i min brunn tar slut?

Om din brunn sinar behöver du köpa vatten från ett företag som säljer vatten. Du som är fastighetsägare har ett eget ansvar att se till att brunnen inte sinar. Så här kan du spara på vattnet.

Fördjupning