Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. 

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två skolor?

​​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en skola. 

Kan barn börja i skolan i andra åldrar?

​De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnet börja det år som det fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Kostar en grundskoleutbildning pengar?

Nej, grundskoleutbildningen är fri från avgift.

Fördjupning