Skolmästarboställets donationsfond

Stipendie kan sökas av skolledare och lärare vid gymnasieskola och grundskolans skolår 7-9 i Enköpings kommun, för studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Du som är lärare eller skolledare vid grundskolans årskurs 7-9 eller vid gymnasieskola i Enköpings kommun, kan ansöka om stipendie ur Skolmästarboställets donationsfond.

Fonden delar ut stipendier för studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Sökande som mottagit stipendium ska inom sex månader skriftligen redogöra för skolnämnden hur stipendiet har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten ska skickas till skolnamnden@enkoping.se

Vanliga frågor

När är den sista ansökningsdagen?

Den sista ansökningsdagen är den 4 april 2018.

Vem kan söka stipendium?

Stipendium kan sökas av skolledare och lärare vid grundskolans skolår 7-9 eller vid gymnasieskola i Enköpings kommun.

Vem delar ut stipendierna?

Det är skolnämnden som delar ut stipendierna.

Fördjupning