Resultat och jämförelser

Kommunen vill hålla en god kvalitet och ständigt förbättras. En viktig del i det arbetet är att visa upp vad vi åstakommit bland annat i form av kvalitetsresultat.

Ta del av olika brukarundersökningar, kvalitets-jämförelser med mera inom olika verksamheter av kommunen.

Relaterat