Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen: arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Kommunstyrelsen har två egna förvaltningar: kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnadsförvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret arbetar med strategi, ledning och samordning. Serviceförvaltningen ansvarar för intern service.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunstyrelsen?

Under 2018 sammanträder kommunstyrelsen 16 januari, 13 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 28 augusti, 25 september, 23 oktober 6 november och 13 november.

Vad betyder KS?

KS är en förkortning av kommunstyrelsen.

Fördjupning