Stöd till vålds­utsatta

Kommunen kan erbjuda stöd och hjälp om du har blivit utsatt för våld.

Om du har utsätts för våld av någon okänd, den du lever med eller någon annan som står dig nära kan du få hjälp. Vi kan erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende om du har blivit utsatt för våld.

Vi kan också erbjuda stödsamtal samt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, polis eller andra myndigheter.

Du som använder våld kan få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Familjens hus erbjuder rådgivande samtal. Du kan göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då vår mottagning för vuxna.

Vanliga frågor

Vilken hjälp kan jag få om jag har blivit utsatt för våld?

Det beror lite på din situation och hur akut det är. Vi kan exempelvis vara med som stöd vid läkarbesök och i kontakt med polisen. Vi kan också erbjuda skyddat boende.

Måste jag göra en polisanmälan?

​Nej, du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp av socialtjänsten.

Vem kan hjälpa till med praktiska saker?

​Vi försöker att hitta en lösning tillsammans. Det kan finnas personer i din närhet och i ditt nätverk som kan hjälpa till. Om läget är akut kan socialtjänsten hjälpa dig med praktiska frågor.

Fördjupning