Trygghets­larm

Du som bor i eget boende och som har behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp kan ansöka om trygghetslarm.

Trygghetslarmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larmcentralen eller kommunens vårdpersonal. Insatsen skapar en trygghet, då du kan få hjälp när du behöver det.

Vanliga frågor

Vad kostar det att ha ett trygghetslarm?

240 kronor per månad och det ingår i maxtaxan som är 2 044 kronor per månad 2018. Det tillkommer en engångsavgift för installation på 350 kronor. Om du har andra insatser som också ingår i maxtaxan får de tillsammans inte bli mer än 2 044 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Vilka insatser ingår i maxtaxan för vård och omsorg?

​Under 2018 ingår hemtjänstavgift, kostnad för trygghetslarm och installationen av larmet, omvårdnadsavgift på boende och kostnad för platsen på korttidsboende, växelvård och trygghetsplats i maxtaxan. Vissa avgifter ingår inte i maxtaxan. Dem får du betala för även om du har 0 kronor i avgiftsutrymme.

Varför ska jag fylla i inkomstblanketten för vård och omsorg?

Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan räknar vi ut din betalningsförmåga. Vi behöver också tillåtelse att hämta uppgifter hos till exempel Pensionsmyndigheten. Tillåtelsen behöver förnyas varje år. Det kan göra att larmet blir billigare för dig. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du 240 kronor per månad. Kom ihåg att höra av dig till oss om dina egna uppgifter ändras under året - det kan påverka din avgift.

Fördjupning