Info om kursstarten

Period 2 börjar vecka 43, måndag den 22 oktober till fredag den 28 december. Du behöver kolla vilken dag som din kurs börjar, så du inte missar första lektionen. Vi har inget gemensamt upprop. Här hittar du tiderna.

Första lektionen, period 2 (22 oktober)

De flesta lektionerna är i B-huset på Korsängsgatan 12. Salarna heter namn som börjar med B.

Fysik 1a är i D-huset på Sandbrogatan, Westerlundska gymnasiet. Salarna heter namn som börjar med D.

Meddela frånvaro till receptionen före lektionen. Kontakta även läraren för att få information om kursen och kursens första inlämningsuppgift/startuppgift.

Grundläggande Engelska delkurs 1 och delkurs 2, 22 oktober klockan 12.40, sal B403a, Irja Munkhammar, irja.munkhammar@enkoping.se

Grundläggande Engelska delkurs 3 och delkurs 4, 23 oktober klockan 8.30, sal B126, Irja Munkhammar, irja.munkhammar@enkoping.se

Grundläggande Matematik, 23 oktober klockan 12.40, sal B402a, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 1 och delkurs 2, 22 oktober klockan 8.30, sal B020, Irja Munkhammar, irja.munkhammar@enkoping.se

Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 och delkurs 4, 22 oktober klockan 8.30, sal B126, Maria Lindgren, maria.lindgren.a@enkoping.se

Filosofi 1, 24 oktober klockan 10.20, sal B124, Karin Levemyr, karin.levemyr@enkoping.se

Matematik 1a, 24 oktober klockan 12.40, sal B 404a, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2a, 23 oktober klockan 12.40, sal B318, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 4, 22 oktober klockan 12.40, sal B124, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Naturkunskap 1b, 22 oktober klockan 8.30, sal B404a, Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Religion 1, 24 oktober klockan 12.40, sal B127, Maria Lindgren, maria.lindgren.a@enkoping.se

Samhällskunskap 1b, 22 oktober klockan 8.30, sal B403a, Karin Levemyr, karin.levemyr@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1, 24 oktober klockan 8.30, sal B403a, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2, 22 oktober klockan 8.30, sal B402a, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Du behöver köpa böcker innan kursstart

På Sfi får du låna böcker under studietiden. På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. För att klara dina studier måste du ha rätt kurslitteratur redan vid kursstart.

Under den kurs du har sökt hittar du vilka böcker du behöver. Välj kurs i vänstermenyn.
Kurslitteratur i varje kurs

Här följer några tips om var du kan köpa begagnade eller nya böcker. 

Begagnade böcker:

  • Kolla annonser på anslagstavlan på plan 4 högst upp i Komvux-huset på Korsängsgatan12.
  • Om du har Facebook, sök på ”Köp och sälj i Enköping”.
  • Det finns även köp- och säljsidor som säljer begagnade böcker, till exempel kurslitteratur.se, campusbokhandeln.se, studentapan.se/kurslitteratur och på Blocket.

Nya böcker:

  • Gå till bokhandeln Gestbloms på Kungsgatan 18. De har de flesta av våra kursböcker på lager.
  • Beställ hos en nätbokhandel, till exempel bokus.se, adlibris.se och andra köpsidor. Tänk på att beställa i god tid!

Om du inte kan komma till skolan

När du är sjuk eller hemma med sjukt barn, ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen via e-post eller via vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04