Schema på Komvux och Sfi

I vårt schemaprogram ser du dina lektioner. Länk till schemat

Hjälp i schemaprogrammet

I listen högst upp till vänster kan du göra val. Du kan välja om du vill se ett schema för en lärare, en grupp eller en sal.  

Klicka på pilen vid Välj grupp och välja din grupp/kurs.

schemagrupp

Om du är inskriven som elev på Komvux kan du se ditt personliga schema.
I den sista rutan i listen skriver du in ditt personnummer (ååmmdd-xxxx) och klickar på Visa.

schema pnr

Uppe till höger väljer du vilken vecka som du vill se. Om du inte väljer vecka, så visas schemat för aktuell vecka.

schema vecka


Grupper/kurser på SFI

Det är viktigt att du vet vad din grupp heter, när du vill titta på ditt schema.

Nya elever

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Alfa

1A1

2B1

 3C1

Start

1B1

2B2

3C2


1B2

2B3

3D12C1

3D22C2

3D3

Vilken studieväg som du ska följa, beror på din tidigare skolbakgrund och ditt mål med studierna.

Grupper/kurser på Komvux

Läsåret på Komvux är indelat i fyra perioder. Höstterminens perioder heter P1 och P2. Vårterminens perioder heter P3 och P4.

Några exempel


Svenska som andraspråk 1

SVA1-P1

Matematik 1a

MAT1a-P2

Fysik 1a (pågår två perioder, både period 1 och 2)

FYS1a-P1P2

Grundläggande engelska, 100% studietakt

Grund ENG 100%-P1

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04