Matematik

Du kan studera matematik på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i matematik från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i matematik från gymnasiet.

mattekurser i olika spår

Allmän info om kurserna

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Grundläggande matematik består av 4 delkurser på totalt 600 poäng. Delkurs 1 är på 100 poäng, delkurs 2 på 100 poäng, delkurs 3 på 200 poäng och delkurs 4 på 200 poäng.

Gymnasiets matematikkurser är indelade i tre olika spår; a, b och c. Vilket spår man ska läsa beror på vilken inriktning man har på sina studier. Det skiljer sig lite i innehåll och hur djupt man går in på olika områden i de olika spåren. Att byta spår mellan de olika kursnivåerna innebär att man behöver läsa in en del områden på egen hand innan man börjar på en ny nivå.

I spår a finns matematik 1a och 2a. I spår b finns kurserna 1b, 2b, 3b och 4. I spår c finns kurserna 1c, 2c, 3c och 4. Kontakta en studievägledare om du behöver hjälp att välja spår.

Grundläggande matematik, 600 poäng

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Här får du lära dig matematik för att kunna ta ställning i vardagliga situationer. Det kan till exempel handla om sådana här frågor: hur mycket kostar tröjan egentligen om 30% dras av vid kassan? hur lång tid tar det att köra 5 mil om du håller en hastighet på 90 km/h? Kursen består av fyra delkurser.

  • Grundläggande Matematik delkurs 1, 100 poäng. Under kursen får du lära dig de fyra räknesätten, enkla beräkningar, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 2, 100 poäng. Under kursen får du lära dig procent och geometri, beräkningar med de fyra räknesätten, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 3, 200 poäng. Under kursen får du fortsätta att fördjupa dig i dina kunskaper från delkurs 2 samt lära dig tal i decimalform, talsystem, överslagsräkning, huvudräkning, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar.
  • Grundläggande Matematik delkurs 4, 200 poäng. Under kursen får du fördjupa dina kunskaper från delkurs 3 samt lära dig likformighet, faktorisering, räta linjens ekvation, tillämpningar med digital teknik och programmering.

Mer information på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Danielsson med flera: CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN: 9789140696175

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN: 9789140696892

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 4, elevbok, ISBN: 9789140696908

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Ansök till kursen

Matematik 1a, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Viklund med flera: Matematik 1a Vux, ISBN: 9789152317365

Ansök till kursen

Matematik 1b, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen

Matematik 1c, 100 poäng

I den första gymnasiekursen får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. 

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Ansök till kursen

Matematik 2a, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Viklund med flera: Matematik 2a BLÅ, ISBN: 9789152317358

Ansök till kursen

Matematik 2b, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen

Matematik 2c, 100 poäng

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Ansök till kursen

Matematik 3b, 100 poäng

Kursen bygger på matematik 2b.

I matematik 3b arbetar vi bland annat med derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent. I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Om du planerar att läsa matematik 4 ska du läsa matematik 3c.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 2b eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 3b/3c Vux, ISBN: 9789152321058

Ansök till kursen

Matematik 3c, 100 poäng

Kursen bygger på matematik 2c.

I matematik 3c arbetar vi bland annat med derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent. I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Om du planerar att läsa matematik 4 ska du läsa matematik 3c.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 2c eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 3b/3c Vux, ISBN: 9789152321058

Ansök till kursen

Matematik 4, 100 poäng

Trigonometri är ett viktigt område. Det handlar inte bara om vinkelberäkningar i trianglar utan också om att beskriva periodiska förlopp. Kan man verkligen räkna med ”roten ur negativa tal”? I kurs 4 får du möta så kallade ”imaginära tal”, matematiska bevis och differentialekvationer samt integraler. Kursen behövs för fortsatta högre studier på naturvetenskapliga utbildningar.

Rekommenderade förkunskaper: betyg i Matematik 3b, 3c eller motsvarande kunskaper.

Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur:
Szabo med flera: Matematik Origo 4, ISBN: 9789152319017

Ansök till kursen

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04