Kursplan trädgårdsmästarutbildningen


Kurs

Poäng

Arbetsledning (arbetsrätt, ekonomi, ledarskap, ergonomi)

27

Växtbiologi ( växtfysiologi, mark- och växtnäring, växtskydd)

48

Vedartade växter och beskärning

56

Perenner, lök och knölväxter

38

Sommarblommor

22

Gestaltning, skötsel – och underhåll (med färg & form, ritteknik)

73

Trädgårdshistoria

11

Examensarbete (tematrädgårdar)

20

LIA 1 (inriktning växthusproduktion)

15

LIA 2 (inriktning växtmaterial)

55

LIA 3 (inriktning skötsel, underhåll)

35

Summa

400

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se