Kursplan
ventilationsingengör

med inriktningstyr- och reglerteknik


Kurs

Poäng

Ellära

20

Examensarbete

15

Inomhusmiljö

15

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

35

Lärande i arbete 3

50

Marknadsföring

10

Matematik

10

Projektering och projektledning

30

Ritlära och magiCAD

30

Styr- och reglerteknik

40

Ventilationsteknik 1

50

Ventilationsteknik 2

50

Summa

400

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se