Styr- och reglerspecialistutbildningen inställd

Styr- och reglerspecialistutbildningen är inställd på grund av för få sökande.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook