CSN

Utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN.

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook