Styr- och reglerspecialist

Utbildningen till styr- och reglerspecialist riktar sig främst till dig som har minst 12 månaders yrkeserfarenhet från del inom VVS-området.

Studiestart: 11 september 2017
Sista ansökan: 15 augusti 2017

Styr- och reglerspecialist är en mycket eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Rekryteringsbehovet är stort och branschen är engagerad i att erbjuda både praktik och framtida arbete. Flera stora branschföretag bidrar till att genomföra utbildningen.

Här studeras praktiska moment; service, drift och underhåll, mätning och injustering. Inriktningens mer fördjupade delar om ventilationssystem och felsökning är i linje med utbildningens fördjupade och analyserade moment.

Utbildningen bygger även på vissa programspecifika områden från El- och Energiprogrammet –teoretiska och praktiska elkunskaper.

Omfattning:
200 poäng (1 år)

Studietakt:
100%

Ort:
Distans med 15 obligatoriska utbildningsträffar

Platser:
25

Kostnad:
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook