Arbetssätt


Utbildningen sker på distans med 10 fysiska träffar om 3 dagar/träff. För att nå utbildningens uppsatta mål, genomförs utbildningen i grunden genom att teori och praktisk tillämpning varvas så mycket som möjligt.


Utbildningen sker på distans med 15 utbildningsträffar. Dessa träffar är obligatoriska och frånvaro kompenseras/examineras senare. Flertalet kurser/kursmoment inom utbildningen finns inlagda på den multimediaskiva/ DVD som är del av kursmaterialet för utbildningen vilket underlättar individualiserat studerande.

Distansutbildningen ger extra tid för egen fördjupning och förkovran. Distanshandledare kommer ha avsatt tid för att per e-mail eller annan kommunikation ge studiestöd. Kursavsnitt kommer examineras regelbundet/varje vecka. Totalt sker 18 skriftliga delexaminationer samt ett antal alternativa examinationsformer.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook