Behörighetskrav


Till ubildning styr- och reglerspecialist krävs grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper och minst ett års arbetslivserfarenhet.

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper, se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper för utbildningen

Studier

Till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betygsnivå G alt. E (GY 2011) eller motsvarande samlade kunskaper från ett urval av gymnasiekurserna:

 • Praktisk ellära, 100p
 • Mät- och styrteknik, 100p
 • Luftbehandling, 100p
 • Ventilationsteknik -injustering, 100p

Motsvarande kunskaper ska kunna motiveras med intyg.

Yrkeserfarenhet

Minst 12 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från del/delar av El- och/eller VVS-branschen.
(Omfattning; minst 20/v)

Finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker urval enligt nedan

Betyg

 • Gymnasiebetygets jämförelsetal, eller motsvarande kunskaper/ examen. Maxpoäng: 5,0 (G ger 3,0 i poängmeritering, VG ger 4,0 i poängmeritering, MVG ger 5,0 i poängmeritering.
 • Vidare ger betyget E 3,0 i poängmeritering, D ger 3,5 och C ger 4,0 i poängmeritering, B ger 4,5 och A ger 5,0 i poängmeritering )

Tidigare utbildning

 • Examen från VVS- och Fastighetsprogrammet, yrkesutgång som ventilationsmontör/servicetekniker eller El- och energiprogrammet, yrkesutgång industrielektriker ger 3,0 meritpoäng.
 • Examen från El- och energi- (annan yrkesutgång än ovan nämnda)/ Industri-/ Teknik- eller Bygg- och anläggningsprogrammet ger 2,0 meritpoäng.
 • Intern branschutbildning, exempelvis inom värme, ventilation och sanitet (VVS)/ ellära /kylteknik eller motsvarande med en examination eller ett kursintyg. Maxpoäng: 6,0
 • (Utbildning upp till 6 mån ger 2,0 i poängmeritering, utbildning upp till 12 mån ger 4,0 i poängmeritering och längre utbildning med examen ger 6,0 i poängmeritering.)

Yrkeserfarenhet

 • Skriftliga intyg om längre yrkeserfarenhet som givit förvärvad kompetens från ventilations- och elbranschen eller närliggande arbetsområden så som andra arbetsområden inom VVS. Maxpoäng: 6,0
  (1 månad ger 0,6 i poängmeritering, 10 månader eller därutöver ger 6,0)

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook