Efter utbildningen


Har du färdigheter i att:

 • Mäta, planera, montera, konvertera, installera och reparera befintlig ventilations och VA-utrustning från flera olika leverantörer och med anpassade verktyg/ moderna metoder.
 • Drifta system och justera in efter kommande krav samt göra serviceplaner för att bibehålla den standard systemet är utvecklat att svara emot.
 • Uppge hur skilda installationer kan eliminera onödigt ljud med hjälp av olika typer av ljuddämpningar.
 • Planera anläggningar med mesta möjliga förutsättning för miljö- och energibesparingar.
 • Kontrollera styr- och reglerfunktioner
 • Göra rationella riskbedömningar relevanta skilda arbetsuppgifter
 • Göra inställningar av parkometrar för styr- och reglerfunktioner
 • Konstruera styr- och reglerfunktioner samt injustering av de samma.
 • Med moderna metoder dokumentera arbetet för senare analyser/ uppföljningar.

Har du kompetenser för att:

 • På egen hand arbeta praktiskt med felsökning och nödvändig åtgärd.
 • Redogöra för krav och regler som finns/ är på gång inom VVS-branschen nationellt och internationellt inom främst EU.
 • Redogöra för den produktion, konstruktion och utveckling av de befintliga system som finns idag för att kunna förbättra och skapa mer energibesparande alternativ.
 • Arbeta med olika metoder för att transportera kyla och värme samt dess olika verkningsgrader beroende på val av ventilations- och VA-system.
 • Lägga upp drift- och underhållsplaner för olika ventilations och VA-system.
 • Ge välförankrade råd om metoder för att eliminera onödigt ljud med hjälp av olika typer av ljuddämpningar.
 • Föreslå verksamma metoder för eliminerar onödiga energiförluster.
 • Förebygga olika förslitningsskador samt kunna uppge vilket förebyggande arbete som kan vara bäst för att förhindra medicinska problem.
 • Rörstå tryckfallsdiagram och strömningslära.
 • Kunna utföra injustering av rör- och ventilationssystem.

Kan du välja mellan många yrken:

Efter utbildningen har du bland annat möjlighet att arbete inom service och underhåll, energibesparing samt ventilation och VA. Du kan till exempel arbeta som:

 • Styr- och reglerspecialist
 • Styr- och övervakningsspecialist
 • Injusterare
 • Underhållstekniker, VVS, värme, ventilation och sanitet
 • Besiktningsman, ventilation

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook