Trädgårdsmästare

Trädgårdsutbildningen på YH i Enköping innehåller både teoretiska studier och praktiskt utförande. Som en komplettering till skolans egna lokaler på Linbanegatan håller studenterna till i Enköpings vackra parker och gröna omgivningar så ofta det finns möjlighet.

Studiestart: 26 februari 2018
Sista ansökan: 15 september 2017

Vår äldsta YH-utbildningen i Enköping är den populära trädgårdsmästarutbildningen. En utbildning som passar mycket bra att studera i just Enköping som är känd för sina många och speciella parker.

Trädgårdsmästare passar synnerligen väl som yrkeshögskoleutbildning då utbildningen har en synnerligen stark arbetslivsanknytning och den praktiska inriktningen är väldigt viktig. Utbildningen har ett fokus på växtmateriallära, skötsel, drift och underhåll och ligger väl placerad i Enköping på grund av att staden ger studenterna möjligheten att studera växter i sitt sammanhang i och med att Enköping är en etablerad park och trädgårdsstad.

Efter utbildningen

Du utbildas till trädgårdsmästare med en bred kompetens som är användbar i många olika typer av trädgårdsföretag. Var i branschen du hamnar beror förstås på vad du intresserar sig för.

Elever som tagit examen från en vår trädgårdsmästarutbildning arbetar i dag inom anläggnings- och skötselföretag, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala parkförvaltningar, bostadsföretag, handelsträdgårdar och trädgårdsbutiker. Många har dessutom startat eget med inriktning design och/eller anläggning samt skötsel medan en del driver trädgårdsbutik.

Efterfrågan på kompetent arbetskraft inom trädgårdsbranchen är stor. Den antas dessutom öka ytterligare de närmaste åren. Inom branschen sker stora pensionsavgångar samtidigt som kraven och intresset för våra grönytor ökar. Det handlar om allt från parker, kyrkogårdar, lekplatser och golfbanor till privata trädgårdar.

Omfattning:
400 poäng (2 år)

Studietakt:
100%

Ort:
Enköping

Platser:
30

Kostnad:
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook