Arbetssätt


Trädgårdsutbildningen på YH i Enköping innehåller både teori och praktik. Som en komplettering av våra egna lokaler på Linbanegatan håller vi mycket till i Enköpings vackra parker.


Du får lära dig skapa nytt, men även det viktiga hantverket att sköta och underhålla, bevara, liksom att förnya befintliga anläggningar. Med det ökande intresset för växter, natur och trädgård är vi övertygade om att möjligheterna att få arbete efter utbildningen är goda. Detta bekräftas av företag inom trädgårdsbranschens olika grenar, där det idag råder brist på utbildad personal.

Begreppet växtkunskap innefattar träd och buskar, perenner, lök- och knölväxter samt sommarblommor. Växtanvändning och växtkomposition innebär bland annat att du får studera färg och form, lära dig fästa en idé på papper och kanske även genomföra den i praktiken, t ex i form av ett projektarbete. Du får lära dig välja och komponera bra växter för olika användningsområden som skolträdgårdar, rehabiliterings- och läketrädgårdar, villaträdgårdar, offentliga parker, kyrkogårdar samt historiska miljöer.

Ett moment som gör vår utbildning unik är att vi sedan 2007 låter studenterna skapa tematrädgårdar som examensarbetet. Trädgårdarna är enormt uppskattade och välbesökta av Enköpingsborna.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook