Behörighetskrav


Till utbildning trädgårdsmästare krävs grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper och minst två års arbetslivserfarenhet.

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper, se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper för utbildningen trädgårdsmästar

Studier

Betygskrav; minst Betyget G (äldre gymn.) eller betyget E utifrån nya betygsskalan (GY
2011) eller motsvarande kunskaper.

Gymnasiekurserna;
- Marken och växternas biologi (100 p),
- Fordon och redskap (100 p),
- Växtkunskap 1 (100 p).

OBS! Du som inte har examen från Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård eller motsvarande erbjuds en preparandkurs som är förlagd till veckorna direkt före ordinarie utbildnings start, i slutet av februari.

Yrkeserfarenhet

Minst två års arbetslivserfarenhet, oavsett bransch. Sysselsättningsgrad; minst 20h/v.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook