Närvaro på webb och

i sociala medier

Bloggar

De senaste åren har elever på trädgårdsmästarutbildningen byggt fem tematrädgårdar utmed åpromenaden i Enköping. Eleverna har dessutom bloggat under projektets gång.

2017 Tematrädgårdarna
2016 Toner i trädgården
2015 Världsdelar
2014 Sagor
2013 Känsla för känsla
2012 Från norr till söder
2011 Trädgårdsrum
2010 Mångfald i färg och form (Ej längre tillgänglig)
2009 Tidsepoker
2008 Växtfamiljer
2007 De fem sinnena (Ej längre tillgänglig)

Facebook

Följ oss blivande trädgårdsmästare i arbetet med tematrädgårdarna i Enköping 2017.

Gröna visioner på Facebook

Instagram

Följ oss blivande trädgårdsmästare i arbetet med tematrädgårdarna i Enköping 2017.

@gronavisioner på Instagram

Elever som tagit trädgårdsmästarexamen hos oss

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook