Ventilationsingenjör


Enköping är sedan tidigare en av Sveriges mer välkända städer inom just området ventilation. Det är därför naturligt att den administrativa verksamheten leds från Yrkeshögskolans lokaler som en Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning.

Studiestart: Augusti 2018
Sista ansökan: Ansökan öppnar först februari 2018.

Ventilationsingenjörsutbildningen kommer att ligga vilande ett år.

Yrkeshögskolan hoppas på förnyat förtroende från Myndigheten att få starta utbildningen igen till hösten 2018. Fram till dess hänvisar vi till andra utbildningsanordnare för liknande möjligheter.

Utbildningens huvudsakliga innehåll är de centrala utgångspunkterna för inomhusmiljö i BoU 14 (Boverket), energiförbrukning och ventilationsteknik. Vidare kommer genom utbildningens alla kursavsnitt hälsa, miljöteknik och problemlösning löpa som en röd tråd.

För att öka flexibiliteten i studierna för de studerande, kommer alla få ut laptops med hela utbildningspaketet inlagt. På så sätt kan alla lättare följa upp studierna och studera hemifrån. De studerande kommer vidare erbjudas ta ett flertal olika certifieringar inom exempelvis Elsäkerhet.

Omfattning:
400 poäng (2 år)

Studietakt:
100%

Inriktning:
Projektering och projektledning

Ort:
Enköping

Platser:
30

Kostnad:
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook