Efter utbildningen

 

Kan du ha följande yrkesroller:

 • Ventilationsingenjör
 • Projektledare, VVS, Värme, Ventilation och Sanitet
 • Ventilationsprojektör
 • Teknisk säljare
 • Kalkylator/offertingenjör
 • Konstruktör, VVS

Har du kunskaper om att:

 • Arbeta med projektering/projektledning vid byggnationer avseende ventilationsinstallationer/-lösningar.
 • Arbeta med styr- och reglerlösningar av ventilationssystem
 • Projektera/ föreslå ventilationslösningar utifrån en fullgod elsäkerhet.
 • Ge förslag på lösningar av ventilationen för skilda tillfällen där det inte passar med standardiserade lösningar.
 • Jämföra värmekällor från ett miljö, ekonomiskt och byggtekniskt perspektiv för klassifiering utifrån energieffektivitet.
 • Ge råd eller projektera ventilationssystem med utgångspunkt på energieffektivitet och miljönhänsyn.
 • Med samla kunskaper alltid söka för att finna ventilationslösningar med individens behov av bästa möjliga hälsa/inomhusmiljö som utgångspunkt.
 • Arbeta som ventilationsingenjör med specialisering inom ventilationsområdet rent allmänt och avseende inomhusmiljö i synnerhet processen att utveckla befintliga och nya produkterna inom ventilationsindustrin.

Har du färdigheter i att:

 • Mäta, planera, projektera, montera, konvertera installera och reparera befintlig ventilationsutrustning från flera olika leverantörer och med anpassade verktyg/ moderna metoder.
 • Drifta system och justera in efter kommande krav samt göra serviceplaner för att bibehålla den standard systemet är utvecklat att svara emot.
 • Göra kvalificerade uträkningar med modern teknik baserade på olika mätvärden och kraven utifrån Boverkets riklinjer avseende normer för inomhusmiljö.
 • Uppge hur skilda installationer kan eliminera onödigt ljud med hjälp av olika typer av ljuddämpningar.
 • Planera och projektera anläggningar med mesta möjliga förutsättning för miljö- och energibesparingar.
 • Arbeta med försäljning av ventilationstekniska produkter/tjänster.

Har du kompetenser för att:

 • Redogöra för krav/ regler inom branschen nationellt och internationellt inom främst EU.
 • Redogöra för produktion, konstruktion och utveckling av befintliga system för att kunna förbättra och skapa mer energibesparande alternativ.
 • Arbeta med olika metoder för att transportera kyla och värme samt olika verkningsgrader beroende på val av ventilationssystem.
 • Lägga upp drift- och underhållsplaner för skiftande ventilationssystem.
 • Ge välförankrade råd om metoder för eliminering av onödigt ljud med hjälp av skiftande ljuddämpningar.
 • Utifrån LCC kunna förstå och föreslå mest kostnads- och energieffektiva ventilationssystem.
 • Arbeta som entreprenör inom projektering mot de större bygg-/ service och underhållsföretagen.
 • Självständigt fungera som anställd inom projektledning av främst olika ventilationslösningar.
 • Vid försäljning/marknadsföring förklara helheten i sammanhållande funktion inom mer avancerade

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12, plan 1

Telefon: 0171-62 50 76

E-post: viveca.raim@enkoping.se


Följ oss

Facebook