Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Tänk på att du behöver vänta in ett startbesked för att få börja bygga när du har fått bygglov och ett slutbesked innan du får börja använda det som du har byggt.

Har du frågor om bygglov är du välkommen till öppet hus för bygglov. Vi svarar på frågor om bygglov och eget avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor.

Vanliga frågor

Hur går ett bygglovsärende till?

I vår processkarta förklarar vi steg för steg hur en ansökan om bygglov går till och vad du behöver tänka på. Bygglovsprocessen består av flera olika delar. För dig som byggherre är det viktigt att kunna skilja på de olika beslut och besked som du får i ärendet.

Se hela processen för att ansöka om bygglov

Vad händer om jag bygger utan bygglov eller startbesked?

​Då kan du få betala en sanktionsavgift utöver avgiften för bygglov, eller bli tvungen att riva det du har byggt.

Får jag bygga som jag tänkt?

När du börjar planera ditt byggprojekt är det viktigt att du tidigt tar reda på om det är tillåtet att bygga så som du tänkt. Du måste följa lagar och regler. Det kan också finnas en detaljplan eller områdesbestämmelser som styr vad som får byggas i ditt område och hur det får utformas, färgsättas och placeras.

Att ta hänsyn till när du planerar ditt byggprojekt

Fördjupning