Eldning

Vill du installera en eldstad måste du anmäla det till kommunen. Ibland kan du behöva bygglov. Ska du elda trädgårdsavfall i detaljplanerat område är det tillåtet vissa tider på året.

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet eller flis är bra ur miljö­synpunkt. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som har stam och ris den 15–30 april och den 15–31 oktober. Vill du elda på andra tider måste du ansöka om dispens. Bor du inte i ett sådant område får du elda trädgårdsavfall året om.

Vanliga frågor

​Du måste alltid göra en bygganmälan för en ny eldstad, skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. Ibland behövs ett bygglov. Om du ska ha ett större vedupplag på tomten kan du behöva ett tillstånd. Kontrollera alltid med vår byggavdelning vad som gäller.

Läs mer om att bygga nytt, ändra eller riva

En brasa värmer och ökar trivseln, men tänk på att elda på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Läs mer om att elda inomhus

Du får elda trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Bor du i ett detaljplanerat område får du elda trädgårdsavfall vissa tider på året. Tänk på att elda på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Om du vill anordna en valborgsmässoeld är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på.​

Läs mer på Räddningstjänstens webbplats

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?