Energi, värme och klimat

Ska du installera en värmepump måste du ansöka om tillstånd. Energi- och klimatrådgivningen ger dig råd om energi. I kommunen är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme.

När du ska installera en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump behöver du ansöka om tillstånd i god tid. Vår handläggningstid kan vara upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan. Tänk på att du måste anlita en certifierad brunnsborrare.

Om du tar en gammal oljetank ur bruk måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Energi- och klimatrådgivningen kan ge dig kostnads­fria råd om det mesta som rör energi och klimat.

I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen.

Läs mer om fjärrvärme till hushåll på ENA Energis webbplats

Vanliga frågor

​Nej, men vi skickar din ansökan till de grannar som vi bedömer vara berörda. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Därför kan det vara bra att informera dina grannar i förväg om dina planer. Vi försöker ta hänsyn till alla yttranden som kommer in, men grannar måste inte ge sitt godkännande för att vi ska kunna bevilja tillstånd. I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt.

När vi har fått in en komplett ansökan är vår handläggningstid upp till sex veckor. Var noga när du fyller i ansökningsblanketten så att din ansökan är komplett. Om vi behöver begära en komplettering tar handläggningen längre tid. Om handläggningen tar längre tid än två timmar som är normalt riskerar du få betala för den extra nedlagda tiden.

Om du installerar en tillståndspliktig värmepumpsanläggning utan tillstånd från kommunen måste du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Installation av luftvärmepumpar, som till exempel luft-luft-värmepumpar och luft-vatten-värmepumpar behöver du inte anmäla. ​De senaste åren har marknaden för luft-luftvärmepumpar ökat kraftigt. Dessa värmepumpar bör alltid installeras av ett certifierat företag men du behöver inte göra någon anmälan till kommunen.

​Om du borrar för bergvärme är det viktigt med skyddsavstånd. Du ska ha minst 20 meter till grävd vattenbrunn, 30 meter till borrad vattenbrunn, 20 meter till andra energibrunnar och 30 meter till avloppsanläggning. Dessutom gäller för jordvärme 20 meter till enskild vattentäkt och 10 meter till avloppsanläggning. Inom kommunens inre vattenskyddsområde är det normalt inte tillåtet att installera berg- eller ytjordvärme. Inom det yttre vattenskyddsområdet finns även vissa restriktioner som kan försvåra en ansökan. Du bör även kontrollera om marken där du planerar att borra eller gräva är förorenad. Detta kan du göra via kommunens karttjänster.

Du måste anlita en certifierad brunnsborrare. På webbplatserna SP Certifiering och INCERT finns information om utfärdade certifikat och kontaktuppgifter. Ett installationsföretag kan ofta hjälpa till med både ansökan och kontakter med brunnsborrare.

​Du kan behöva tillstånd för vattenverksamhet för sjövärme. Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län innan du planerar att installera en sjövärmepump. Bottenförankringen är mycket viktig. Kollektorslangen ska förses med tyngder och ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Anläggningen måste vara tydligt skyltad, både från land och vatten. Som sökande måste du själv inhämta medgivande från markägare och sjö- eller vattenägare när du tänker inrätta del av anläggningen utanför den egna fastigheten.

I gratistjänsten ledningskollen.se kan du märka ut var du ska borra och gräva, till exempel på en karta. Ledningskollen.se skickar din fråga vidare till de ledningsägare som kan ha ledningar i området.

Sök efter ledningar i området på ledningskollens webbplats

För ansökan om tillstånd för bergvärme och ytjordvärme för ett enfamiljshus tar vi ut en avgift för två timmars handläggningstid. För övriga anläggningar betalar du för de antal timmar som handläggningen tar.

Läs mer om Enköpings kommuns taxor och avgifter 

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen