Beställa kartor

Kommunens kart- och GIS-avdelning kan ta fram kartor och göra geografiska analyser.

Förrättningskarta

Om förrättningskarta

Lovkarta

Om lovkarta

Nybyggnadskarta

Om nybyggnadskarta

Geografiska analyser (GIS)

Vi kan ta fram kartor med anpassat innehåll och utseende. Vi kan även göra analyser av geodata eller annan data som presenteras i tabeller, rapporter eller på karta. Till exempel kan vi visa på kartan var strandlinjen har gått under årens lopp. 

Grundkarta

Grundkarta är ett utdrag ur primärkartan vid ett visst tillfälle. Grundkartan används som underlag för detaljplaner. Kartan innehåller samma information som primärkartan, men kompletteras med information från eventuella tidigare detaljplaner inom området. I en grundkarta finns alltid höjdinformation och fornlämningar redovisade.

Ortofoton

Ortofoton är skalriktiga flygfotografier i färg som finns tillgängliga över hela kommunen. Tätorterna fotograferades 2014. Ortofoton kan med fördel kombineras med andra digitala kartor för att ge ytterligare information om det aktuella området. Exempelvis kan ortofoton kombineras med fastighetsgränser. 

Primärkarta

Primärkarta är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken. Den visar fastighetsgränser, byggnader, vägkanter och höjder. Den kan levereras i både analogt och digitalt format. Primärkartan finns i Enköping, Grillby, Lillkyrka, Fjärdhundra, Hummelsta, Skolsta, Hjälsta, Ekolsund ochi Örsundsbro.