Komm­­unalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet.

När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket.

Vanliga frågor

​För att vi ska veta hur mycket ditt hushåll ska betala för vatten och avlopp behöver vi veta hur mycket vatten som förbrukas på fastigheten. Du som äger en fastighet behöver därför göra en avläsning på din vattenmätare en gång per år och skicka in till oss. Vi kommer att påminna dig när det är dags.

Kontakta kommunens kontaktcenter och meddela datum för ägarskiftet, anläggningsnummer eller -adress, personnummer (eller organisationsnummer), namn, telefonnummer, epostadress samt postadress till den nya ägaren.

När det kommit in så skickar vi ut blanketter till köpare och säljare. Avläsning ska göra av både köpare och säljare på ägarskiftesdagen. Blanketterna fylls i och skickas in.

När all information har kommit in skapas ägarskiftet och den utflyttande kunden får en slutfaktura.

I september varje år skickar vi ut ett avläsningskort, där vi ber våra kunder läsa av sin vattenmätare.

Om avläsningskortet kommer till oss innan decemberfakturan skapas kommer den förbrukningen som avläsningen visar med på fakturan. Annars sker det i april.

Vi har ett bra dricksvatten i Enköping som är fullt godkänt som livsmedel. Däremot behöver vi förbättra till exempel vattnets hårdhet och att det finns halter av uran i vattnet.

Läs mer på sidan om vårt dricksvatten.

Ja. Att minska uranhalten i vattnet från Vånsjöbro är en del av projektet med att bygga ett nytt vattenverk och att ta vatten från Västerås. Det pågår utredningar om lämpliga reningsmetoder för att minska uranet. Det handlar om stora investeringar, som kräver omfattande utredningar och politiska beslut.

Vattnet är fullt godkänt som livsmedel men ligger nära gränsen för att åtgärder krävs. Vi arbetar just nu med frågan om att minska uranhalterna i vattnet.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?