Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Det vattnet går ut i ledningarna utan behandling. När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket.

Vanliga frågor

Hur hårt är vattnet i Enköping?

Enköping har ett hårt dricksvatten. Det beror på att trakten har kalkrik jord och berggrund. Hårdhetsgraden (dH) är mellan 9 och 17 beroende på var du bor. Hårt vatten kan i längden påverka kopparledningar och hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

Är det hårt vatten överallt i Enköping?

​Nej, de områden som får sitt vatten från Västerås och Håbo har inte hårt vatten. Det gäller Bredsdal, Ekolsund och Sävsta.

Är det dålig kvalitet på dricksvattnet i Enköping?

Nej, vi har ett godkänt dricksvatten i Enköping. Det vet vi eftersom vi tar prover på det minst en gång i veckan. Den enda gången det inte var godkänt var när vi införde kokningsrekommendationer i månadsskiftet augusti/september 2017. Därefter har det varit godkänt hela tiden.

Fördjupning