Skolmaterial

Välkommen på studiebesök till reningsverket eller till vattenparken vid Korsängen. Med ett studiebesök är det lättare att förstå hur våra vattensystem fungerar.

Skolinformation om vatten i Enköping

Vi guidar skolklasser på Enköpings avloppsreningsverk och i vattenparken. I vattenparken tar vi emot barn i alla åldrar. På reningsverket kan vi ta emot klasser som går skolår 4-6. Vi tar emot studiebesök perioderna april-juni och augusti-oktober. Kontakta oss på e-post: studiebesokva@enkoping.se för att boka en tid.

Våra studiebesök

Reningsverket

Studiebesöket blir bättre med förberedelser hemma i klassrummet. Reningsverket blir då lättare att förstå för eleverna och de kommer att tycka att besöket blir mer intressant. För reningsverket finns powerpoint, film, lektionsmaterial och en anpassad lärarhandledning.

Från din toalett till MälarenPDF (pdf, 1 MB) (Powerpoint )

Vattenparken

Studiebesöket i Vattenparken kan förberedas hemma i klassrummet. Då får eleverna möjlighet att upptäcka vattenparken utifrån sina förkunskaper. Då brukar eleverna tycka att det är mer intressant. Naturskolan har också ett upplägg med "vattnet och livet". I det upplägget får eleverna guidning i vattenparken tillsammans med håvning och artkunskap. Använd gärna powerpointen nedan i dina förberedelser.

Regnet behöver också renasPDF (pdf, 2 MB) (Powerpoint)

Lektionsmaterial

Avloppsvatten

Kommunen har tagit fram ett skolmaterial för att kunna arbeta med avloppsvatten i klassrummet. Det kan också fungera som förberedelser och efterarbete efter ett studiebesök hos oss.

Filmer

En liten film om bajs (länk till youtube)

Världens viktigaste livsmedel (länk till youtube)