Nedtag­ning av träd

Träden i vår närhet  är viktiga. De ger oss grönska och en vacker miljö. Bladen hjälper också till att rena vår luft. Vill du ta bort ett träd måste du lämna in ett önskemål till kommunen. 

Ibland kan det finnas behov av att ta bort träd på kommunens mark. Du som vill att vi ska ta bort ett träd på kommunens natur- eller parkmark kan lämna in ett önskemål om det.  Vi tittar då på hur trädet mår, om det är vackert och vilken betydelse trädet har för området som helhet.

Vanliga frågor

Kan ni ta ner ett träd som skuggar min tomt?

Vi vill gärna behålla friska träd. Det innebär att vi inte tar ner träd som ger skugga eller som någon tycker står på fel ställe.  

Vem ska jag kontakta när det har fallit ett träd på en elledning?

Det är oftast Vattenfall som är ansvariga. Kontakta deras kundservice.

Vattenfalls kundservice

Kan ni ta ner ett träd som ser dåligt ut?

Kontakta oss så åker vi ut och tittar på det. Är det risk för att trädet faller tar vi ner det så fort vi kan, eftersom det kan innebära fara. Annars får du fylla i blanketten med önskemål om nedtagning.

Varför får jag inget svar på det önskemål som jag har lämnat in?

Det kan dröja innan du får svar. Det beror på att vi behandlar önskemålen två gånger per år. Då ser vi hur trädet ser ut under olika årstider. Ser det ut som om trädet håller på att falla är det bra om du kontaktar oss direkt.

Får jag ta ned ett träd på min egen fastighet?

​Om du vill ta ned ett träd som står på din fastighet, kan det krävas lov från kommunen. Kontakta alltid byggavdelningen på Enköpings kommun innan du tar ned ett träd på din fastighet, telefon 0171-62 50 00.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen