Tomträtt

Med en tomträtt ger kommunen dig rätt att använda en tomt som kommunen äger. Du kan överlåta en tomträtt till en ny ägare eller köpa loss tomten från kommunen. 

Du som bor på en tomträtt har i stort sett samma rätt att använda marken som den som äger marken själv. Det inne­bär att du kan sälja huset som står på marken och även pantsätta fastig­heten. Du betalar en avgift till kommunen varje år, en så kallad tomträtts­avgäld.

Kommunen skickar ett nytt avtal till dig 18 månader innan det nuvarande avtalet går ut. Avtalet behöver vara påskrivet senast ett år innan det nuvarande avtalet går ut.

Vanliga frågor

För dig som äger ett småhus blir kostnaden för att köpa loss tomträtten 75 procent av det marktaxeringsvärde som gäller när du lämnar in din intresseanmälan. Marktaxeringsvärdet är värdet på marken. Det är Skatteverket som bestämmer marktaxeringsvärdet. Du ser vad värdet är på det beslut om fastighetstaxering som de skickar till dig.

​Om du och kommunen inte kommer överens om villkoren i det nya avtalet måste den som vill ha en ändring av villkoren vända sig till en domstol.

Ja, du får dra av avgiften för tomträtten i deklarationen. Varje år får du en kontrolluppgift från kommunen där det framgår vilken avgift (avgäld) du har betalat in under föregående år.

Fördjupning

Mer om tomträtt på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen