Vägbidrag

Den som sköter en enskild väg kan ansöka om vägbidrag hos kommunen.

I Enköping kan du få bidrag för att sköta en enskild väg. Du kan få bidraget om du är en privatperson eller en samfällighet. 

Vi behöver ha din ansökan senast den 30 september. Då kan vi betala ut bidraget i december.

Glöm inte att meddela oss om du flyttar eller om samfälligheten byter kontaktperson.

Du kan även ansöka om vägbidrag hos Trafikverket.

Vanliga frågor

Vem kan söka vägbidrag?

​Du kan ansöka som privatperson eller som samfällighet. En samfällighet är en juridisk sammanslutning som tillsammans ansvarar för och sköter vägen. Du kan inte få statligt och kommunalt vägbidrag samtidigt. 

Vad krävs för att få vägbidrag?

För att få vägbidrag ska vägen vara öppen för trafik och till för de som bor där året runt. Vägen ska också vara minst 200 meter lång. Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt med ett organisationsnummer eller personnummer. För att kunna få bidraget måste ansökan vara underskriven av en behörig person. 

När ska jag ansöka?

Vi behöver ha din ansökan senast den 30 september. Då kan vi betala ut bidraget i december.

Fördjupning