Nu tar vi upp sanden

Vi börjar i Enköpings centrum och på gång- och cykelvägarna.

Sandsopning

Vi försöker så ofta som det går att vattna asfalten när vi sopar sanden så det inte dammar. Det kan fortfarande bli minusgrader på vägarna och då fryser sanden fast i marken och det blir halt och trafikfarligt. På en del ställen finns det kvar ishögar med sand i där vi först grovsopar och sen sopar upp resten vid ett senare tillfälle.

Underlätta för de som sopar

För att vi snabbare ska kunna sopa upp sanden i ett område så försök att parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor.

Turordning för bostadsområden i Enköping

Varje år roterar vi i turordningen så att inget område blir sist varje år. Vi kan inte säga vilken vecka vi är på ett visst område eller en viss ort eftersom det är vädret som styr när vi kan vara ute och ta upp sanden.

Turordning för bostadsområden i Enköping


Romberga
Gröngarn
S:t Ilian
Galgvreten
Korsängen
Fanna
Bergvreten
Gånsta
Lillsidan
Munksundet

Turordning för kransorter

Hummelsta och övriga orter sopas av en extern entreprenör.

Grillby
Lillkyrka
Skolsta
Örsundsbro
Fjärdhundra