Åter­vinnings­stationer

På återvinnings­stationer kan du lämna glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar. Här kan se var i kommunen återvinningsstationerna finns.

Återvinningsstationer kallas även för returtorg. Det finns sex returtorg i staden Enköping. Dessutom finns returtorg i Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka och Skolsta.

Insamlingen på återvinningsstationer görs av FTI AB som är en förkortning av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.