Hem­kompostering

Alla hushåll i kommunen är skyldiga att källsortera matavfall i hushållets bruna soptunna för kompostering. Du får kompostera ditt matavfall på egen hand, men då måste du anmäla det till VafabMiljö.

Tillståndet blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare hemkomposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

När du hemkomposterar måste du följa Enköpings kommuns avfallsföreskrifter.

Enköpings kommuns avfallsföreskrifter

Vanliga frågor

Vad får jag lägga i komposten?

​Du får bara lägga mat- och trädgårdsavfall i komposten. Läs gärna mer i VafabMiljös komposthandbok.

VafabMiljös komposthandbok

Vilka krav finns det på kompostbehållaren?

Kompostbehållaren ska vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter. Tänk på att behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Kostar det något att börja hemkompostera?

Du betalar en anmälningsavgift enligt Enköpings kommuns avfallstaxa. Avfallstaxan hittar du på VafabMiljös webbplats.

Enköpings kommuns avfallstaxa

Kontrollerar kommunen att jag hemkomposterar rätt?

Ja, VafabMiljö kan komma att göra stickprov på din hemkompost för att se att du komposterar på rätt sätt och följer kommunens avfallsregler.

Fördjupning

Externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen