Hem­kompost­ering

Alla hushåll i kommunen är skyldiga att källsortera matavfall i hushållets bruna soptunna för kompostering. Du får kompostera ditt matavfall på egen hand, men då måste du anmäla det till VafabMiljö.

Tillståndet blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare hemkomposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

När du hemkomposterar måste du följa Enköpings kommuns avfallsföreskrifter.

Läs mer om avfallsföreskrifter på VafabMiljös webbplats

Vanliga frågor

​Du får bara lägga mat- och trädgårdsavfall i komposten. Läs gärna mer i VafabMiljös komposthandbok.

Läs mer om vad du får lägga i VafabMiljös komposthandbok på deras webb­plats

Kompostbehållaren ska vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter. Tänk på att behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Du betalar en anmälningsavgift enligt avfallstaxan. Avfallstaxan hittar du på VafabMiljös webbplats.

Läs mer om avfallstaxan på VafabMiljös webbplats

Ja, VafabMiljö kan komma att göra stickprov på din hemkompost för att se att du komposterar på rätt sätt och följer kommunens avfallsregler.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen