Latrin och slam

Enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas minst en gång per år. Det är VafabMiljö som ansvarar för slamtömningen i kommunen.

Kontakta VafabMiljö för hjälp med slam­tömning eller kompostering av latrin, aska och sopor. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att tömning kan ske på ett smidigt sätt. 

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av latrin, sopor eller slam om ditt hus står tomt under minst sex månader.

Om du vill installera en förmultningstoalett, förbränningstoalet eller annan torrtoalett med latrinkompostering behöver du göra en ansökan.

Vanliga frågor

Hur ofta hämtas avloppsslammet?

Avloppsslammet hämtas en gång per år hos alla som har ett enskilt avlopp. I vissa fall kan du ansöka om glesare slamtömning.

Vad måste jag göra för att slambilen ska komma fram?

​Du som fastighetsägare är ansvarig för att bilarna som hämtar latrin och slam kommer fram. I VafabMiljös råd kan du läsa om vad som krävs för att bilarna ska kunna ta sig fram till din fastighet.

VafabMiljös råd om transportvägar för avfall

Vad kostar det att ansöka om uppehåll?
Kan jag använda urin, latrin och slam som gödningsmedel?

​Ja, du kan använda urin och komposterad latrin och slam som gödningsmedel.

Om urin, latrin och slam som gödningsmedel

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen