Sophämtning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Det är VafabMiljö kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Sopbilar hämtar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning. Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är de som är obebyggda eller som har fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Vanliga frågor

Varför behöver min soptunna stå annorlunda nu än tidigare?

VafabMiljö bytte entreprenör våren 2019. Den nya entreprenören använder andra fordon och det gör att soptunnorna för vissa hushåll behöver stå annorlunda. Du kan hitta mer information här: https://vafabmiljo.se/hushall/sophamtning/

Har du frågor eller synpunkter kan ta du kontakt med VafabMiljö på telefonnummer 020-120 22 20 eller e-post kundservice@vafabmiljo.se.

Fördjupning

Externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?