Parkerings­tillstånd

Med ett parkeringstillstånd får du parkera på annars förbjudna parkeringsplatser eller områden. Du som har en funktionsnedsättning kan söka ett särskilt parkeringstillstånd.

Du som är folkbokförd i Enköping och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. I vissa fall kan du få parkeringstillstånd även om du själv inte kör bil.

Företag som har verksamhet inom Enköping och behöver bilens utrustning på särskilda platser kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Det kan du göra på webbsidan för företagare.                                                  

Vanliga frågor

Vad krävs för att jag ska få ett parkeringstillstånd?

​Lämna in en ansökan och ett läkarintyg. Utifrån det gör vi en utredning där vi följer den lagstiftning som finns i Trafikförordningen. 

Kan jag som är företagare få ett särskilt parkeringstillstånd?

​Du kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. För att du ska kunna få ett sådant tillstånd ska fordonet och utrustningen i den spela en stor roll för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Nyttoparkeringstillstånd

Kan jag få parkeringstillstånd även om jag själv inte kör bil?

​Ja, i undantagsfall går det bra. Det beror till exempel på din förmåga att gå.

Fördjupning