Frågor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen behöver göra en utredning för att kunna avgöra om du som ansöker om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan få det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet för rörelsehindrad är ett undantag från de lokala trafikreglerna. Du som behöver ha ett sådant här parkeringstillstånd ska uppfylla följande krav:

  • vara folkbokförd i kommunen
  • ha ett stort och varaktig funktionsnedsättning som kraftigt påverkar förmågan att gå.

Parkeringstillstånd även om du inte själv kör bilen 

I undantagsfall kan även du som inte själv kör bilen få ett parkeringstillstånd. Utredningen utgår alltid från vilken gångförmåga du som passagerare har. Det beror också på om du själv kan invänta föraren medan den parkerar bilen. Annars ska föraren följa de vanliga trafikreglerna och lämna dig som passagerare nära ditt mål. Därefter ska föraren parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.

Tidsbegränsat

Parkeringstillståndet är tidsbegränsat. Det innebär att du får parkeringstillstånd för högst tre år. Sedan får du göra en ny ansökan.

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta kommunen för att få mer information om i vilka länder tillståndet gäller.

Placera parkerings­tillståndet på vindrutans insida, väl synligt utifrån. Parkerings­tillståndet ger dig rätt att parkera

  • på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och under högst den tid som finns angiven på platsen
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar
  • under högst 3 timmar i följd där parkering är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera där det är förbjudet att stanna eller på platser som är avsedda för ett visst ändamål eller fordonsslag, till exempel en vändzon, lastzon, taxizon eller parkeringsplats för buss eller lastbil.  Parkerings­tillståndet gäller inte heller på huvudled, med undantag om det finns ett särskilt vägmärke som visar att det är tillåtet att parkera . På gårdsgator gäller parkerings­tillståndet bara på särskilda parkerings­platser.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark, till exempel i parkeringshus. Kontakta markägaren för att höra vad som gäller.

Ingen parkeringsavgift i Enköping

Inom Enköpings kommun får du parkera på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du besöker en annan kommun behöver du ta reda på vad som gäller i just den kommunen.