Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Ny hastighet på Strömgatan

Från den 17 maj gäller 30 kilometer i timmen för fordon på Strömgatan mellan Astrakangatan och Polgatan.


Fjärdhundra, Råbyvägen 2 avstängd 22-24 maj

Enköpings Kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten och arbetsområdet gäller hela gatubredden.

Del av JP Johanssons gata och gång- och cykelväg längs Fannalundsvägen avstängd till och med 24 maj

Avstängning vid JP Johanssons gata gäller ett eller del av ett körfält. Avstängning utmed Fannalundsvägen berör del av gång- och cykelväg. EON gräver för elkabel till bostadsområde intill Fanna Slott.


Del av Rombergsgatan avstängd 23 april till 29 maj

Under perioden 23 april till 29 maj är Rombergsgatan avstängd för fordon från korsningen Torgbacken och 75 meter väster ut. Förbudet gäller ej fordon med tillstånd. Arbetsområdet gäller hela gatubredden. Förlängning av arbetet beror på tidskrävande bergarbeten. Enköpings Hyresbostäder utför ledningsarbeten.


Kraftigt försämrad framkomlighet vid Salavägen 3-21 juni

Arbetsområdet gäller ett körfält och närmaste gång- och cykelbana på Salavägen under järnvägsbron. Under perioden kommer man att skifta sida. Trafikljus kommer styra trafiken. Det är Trafikverket som reparerar bron vid järnvägen. Arbetet pågår 3-21 juni.


Del av Drottninggatan avstängd 5 juni i samband med studentavslutning

Drottninggatan är avstängd för trafik den 5 juni klockan 07:00-17:00 mellan Tullgatan och Sankt Johannesgatan. Under denna tid får inte heller fordon parkeras på denna sträcka.

Undantag gäller för fordon som tillhör boende på denna sträcka samt fordon som deltar i studentavslutningen.


Del av Kungsgatan och Källgatan avstängd från 1 april

Från den 1 april stängs Kungsgatan av för biltrafik mellan Källgatan och Sandgatan. Där blir det gågata och restaurangerna får möjlighet att öppna sina uteserveringar. Källgatan stängs av mellan Kungsgatan och Eriksgatan för biltrafik. Detta gäller ej behörig trafik samt boende med tillstånd på Källgatan.


Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.