Vi utreder möjlighet till fler bostäder på norra Sankt Ilian

Publicerad 2016-01-28

Kommunen ska utreda möjligheten att bygga ett flerbostadshus på Sankt Larsgatan.

En fastighetsägare har ansökt om att kommunen ska ändra i detaljplanen för Sankt Ilian 8:1 och 3:1. Kommunens plan-, mark och exploateringsutskott (plex-utskottet) har därför beslutat att utreda om det ska vara tillåtet att bygga ett flerbostadshus på Sankt Larsgatan där det idag finns ett garage. Kommunen ska också utreda om det ska vara tillåtet att anlägga en parkering längs med Linbanegatan.

– Enköping växer och vi behöver fler bostäder, säger Anders Wikman (NE), ordförande i plex-utskottet.

– Den nuvarande detaljplanen är från 1965, och det är dags att pröva om vi ska ändra den för att ge fler möjlighet att bo i centrala Enköping.

Innan kommunen beslutar om det ska bli tillåtet att bygga ett hus, ska tjänstemännen bland annat utreda hur ett nytt hus skulle påverka området. De flesta av de andra husen är byggda på 1940-talet och påminner alla om varandra.

Har du frågor?

Kontakta Anders Wikman (NE), ordförande i plex-utskottet:
Telefon: 0171-62 62 13

Enköping