Färre förseningar för färdtjänst och skoltaxi

Även om antalet har minskat förekommer fortfarande en del förseningar när det gäller färdtjänst och skoltaxi.

De 8 januari skrev vi om förseningar och uteblivna körningar i samband med att Arboga taxi tagit över avtalet om samhällsbetalda resor. Situationen är bättre idag men förseningar förekommer fortfarande.

Avstämningar varje dag

För att komma till rätta med sena och uteblivna körningar har kommunen haft dagliga avstämningar med taxibolaget. Då har Arboga taxi fått redovisa vilka åtgärder som gjorts för att komma tillrätta med problemen. Det är till exempel fortfarande en del uppgifter som behöver kompletteras i kundsystemet.

– Vi är inte nöjda än utan fortsätter våra dagliga uppföljningar med Arboga taxi för att säkerställa att allt ska fungera på ett bra sätt, säger Magnus Lindberg, chef för samhällsbetalda resor på samhällsbyggnadsförvaltningen.


Enköping

Foto: Ingela Ernlund