Beslut om parkeringar tas upp igen i februari

Publicerad 2019-12-19

Igår, den 18 december, tog tekniska nämnden upp frågan om nya parkeringsregler. Frågan tas upp igen i februari.

– En majoritet i nämnden står bakom förslaget men vi önskar få exempel på vilka möjligheter till utveckling av centrum som nya parkeringsregler ger, säger Tomas Rådkvist (MP) som är ordförande i tekniska nämnden. Genom att senarelägga beslutet har vi också bättre möjlighet att samla in kompletterande synpunkter från några intressentgrupper.

Förslaget om nya parkeringsregler är en konsekvens av kommunens tidigare beslut om centrumkärnans utveckling och dess trafikmiljö.

Läs förslaget: enkoping.se/nyparkering

Enköping