Översvämningar runt Gröngarn

Publicerad 2019-12-19

Angående översvämningar runt om Gröngarn, Haga och Dyarna.

Enköpings kommun har försökt pumpa bort vattnet men det fylls på igen på grund av att marken är mättad. Det har öppnats slussar i Stockholm för att sänka vattennivån i Mälaren så att vattnet kan sjunka undan. Prognosen just nu är att det kommer ta några dagar innan vattnet sjunker undan, samtidigt som vattennivån inte kommer att öka.

Vad gör jag om jag är drabbad?

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag vid skador på fastighet och fordon. Läs mer om vad du kan göra på våra webbsida för översvämningsskador.

Vid akut läge ringer du räddningstjänsten på 112.

Enköping

Foto: Mostphotos