Ny vatten- och avloppstaxa för 2020

Publicerad 2019-12-27

Kommunfullmäktige har tagit de nya taxorna för 2020.

Vatten- och avloppstaxan höjs med 13 procent jämfört med 2019. För en normalstor villa blir avgiften 9 150 kronor för 2020.

Många investeringar väntar

- Anledningen till höjningen är att kommunens va-anläggningar och ledningar är i stort behov av renovering. Dessutom står kommunen inför många nya investeringar, till exempel pumpstationer och ett nytt avloppsreningsverk. Vi behöver också lägga om gamla ledningar för att undvika läckor och kvalitetsproblem, säger Danielle Littlewood, va-chef i Enköpings kommun.

Enköping växer

Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden. Därför behöver va-nätet förstärkas med nya vattenledningar och pumpstationer. Under 2019 har kommunen till exempel byggt ut ledningar till Bahco, Hagalund och Älvdansen.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu planerar för ett nytt reningsverk.

Även dricksvattnet har under senare år fått höjda säkerhetskrav. Vattenverket i Vånsjöbro har under hösten 2018 renoverats för att möta dessa höjda säkerhetskrav. Det pågår en utredning för att skapa förutsättningar för en hållbar dricksvattenförsörjning i framtiden. I oktober 2019 skrevs en avsiktsförklaring där Enköpings kommun ska samarbeta med Västerås om vårt framtida dricksvatten.

Va-taxan är lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Därför är det bara nödvändiga kostnader som får påverka va-taxan.

Vatten- och avloppstaxan 2020PDF

Vårt framtida dricksvatten

Enköping