Vi bygger ny rondell

Publicerad 6 mars 2020

I mars börjar vi bygga en rondell i korsningen Bredsandsvägen och Boglösavägen.

Vi bygger en ny rondell vid korsningen Bredsandsvägen och Boglösavägen. Samtidigt blir det en infart till det nya Pepparrotsbadet och säkrare passage för gående och cyklister.

Lägre fart

Under vissa delar av byggtiden kommer det bli lägre hastighet förbi byggplatsen. Det blir smalare körfält, men ingen avstängning.

Bygget startar under mars

Rondellen, gång- och cykelväg samt infart till badet beräknas vara klart under hösten 2020.

Karta över Enköping

Rondellen byggs i korsningen Bredsandsvägen och Boglösavägen, se gul markering.