Ja till nya parkeringsregler

Publicerad 2020-03-25

Under onsdagen tog tekniska nämnden beslut om att införa nya parkeringsregler i Enköping.

De nya parkeringsreglerna ska leda till minskad trafik i centrumkärnan och därför göra det lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som verkligen behöver komma nära.

- Parkeringsfrågan är en stor pusselbit för hur vi vill utveckla ett växande Enköping. Det här beslutet ska göra centrum mer attraktivt för Enköpingsbor och företag, säger Tomas Rådkvist, ordförande i tekniska nämnden.

Enligt dagens beslut kommer också parkeringen på Stora torget vara kvar och parkeringsövervakningen bli mer effektiv.

Förändring i flera steg

De nya parkeringsreglerna träder i kraft 3 maj 2021. Kommunen kommer löpande att informera om införandet av de nya reglerna. Mer information kommer även om när det exempelvis går att ansöka om boendeparkering.

  • Periodmärkena fasas ut och slutar helt att gälla 30 augusti 2021.
  • Samlade parkeringar, i centrums utkant där det kommer vara billigare att parkera, kommer att rustas upp.
  • Skyltning för parkering i centrum ändras så att det blir lättare att hitta lediga parkeringar.
  • Möjlighet att ansöka om boende- och nyttotillstånd, från och med mars 2021.
  • Möjlighet att ansöka om landsbygdskort, från och med mars 2021.

Del i arbetet mot årets stadskärna senast 2025

Under vintern har ansvariga tjänstemän förankrat de nya parkeringsreglerna hos flera aktörer, däribland handlarna i Enköpings centrumsamverkan.

- Vi har samlat på oss många bra synpunkter och är väldigt glada för de samtal vi haft. Nu ska vi fortsätta den dialogen och tillsammans med Enköpings centrumsamverkan arbeta för att bli årets stadskärna senast år 2025, säger Oscar Forss, chef för trafikenheten på Enköpings kommun.

Förändringarna i korthet

  • Parkeringarna på de mest centrala gatorna bildar zon A och får en avgift på 12 kronor jämfört med tidigare 10 kronor. Parkeringsplatser för rörelsehindrade och taxi får samma förutsättningar som idag.
  • Utanför centrumkärnan bildas zon B med billigare parkering (avgift 6 kronor jämfört med tidigare 5 kronor) och utanför den avgiftsfri parkering.
  • Periodmärkena tas bort.
  • Boendeparkeringstillstånd införs, liksom något förändrat nyttotillstånd.
  • Landsbygdskort införs.

Mer information med underlag finns på enkoping.se/nyparkering

Kontakt

Tomas Rådkvist, ordförande i tekniska nämnden

e-post: tomas.radkvist@politiker.enkoping.se

telefon: 070-625 90 12

Oscar Forss, chef för trafikenheten

e-post: oscar.forss@enkoping.se

Telefon: 0171-62 72 64

Enköping