Att välja bekämpningsmedel till din trädgård

Publicerad 2020-07-03

Sommaren är här och då vill många ta hand om sin trädgård. Det finns en del att tänka på kring vad du som privatperson använder i din trädgård.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. Endast ett fåtal är godkända för privat bruk i svenska trädgårdar.

Om du behöver använda ett växtskyddsmedel till din trädgård, tänk på att:

  • det måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen.
  • det är märkt med behörighetsklass 3
    (som får användas av privatpersoner)
  • titta efter varningsmärkningen på växtskyddsmedlets förpackning och läs informationen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Om du köper växtskyddsmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

Syntolkning: Gröna plantor i krukor sedda uppifrån.