Eldningsförbud upphör

Publicerad 2020-07-04

Eldningsförbudet i Uppsala län upphör kl 09:00 den 4 juli.

Eldningsförbudet har upphört, men var ändå försiktig och elda helst inte utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Tänk på

  • Att använda särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.
  • Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, vattenkanna och kratta, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite.
  • Hålla koll på elden hela tiden om du eldar utomhus.

Håll dig informerad på:
Länsstyrelsens webbplats
Räddningstjänstens webbplats


Syntolkning: Grillgaller med eldsflammor.

Grilla säkert! Foto: David Gallegos